Geaccrediteerde training cultuursensitief werken

Webinar op donderdag 17 november en live praktijktraining op maandag 28 november 2022

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Webinar + live praktijktraining

Toelichting

Tussen beleving en uitingen van psychiatrische ziektebeelden in de Arabische en westerse culturen zitten verschillen. Wat in de westerse cultuur een psychose is, wordt in de Arabische cultuur als bezetenheid beleefd. Hoe kunnen hulpverleners uit de westerse cultuur aansluiten bij het Arabische gezin? Om het nog ingewikkelder te maken, hoe kunnen deze hulpverleners een vertrouwensrelatie opbouwen met een Arabische familie? Het doel hiervan is om de Arabische beleving van ziektebeelden te verbinden met de westers georiënteerde hulpverlening zodat de persoon uit de Arabische familie de hulp ontvangt die de persoon nodig heeft.

Tijdens de training cultuursensitief werken worden Westerse medewerkers getraind om een hulpverleningsrelatie aan te gaan met het Arabische gezin/een Arabische cliënt.

Programma

Webinar – 1 uur
Dit webinar cultuursensitief werken biedt de noodzakelijke kennis als voorbereiding op de praktijktraining.

Live praktijktraining Cultuur sensitief werken – 3 uur
Tijdens deze training oefenen we met de medewerkers, een acteur en onder begeleiding van de trainer cases uit de praktijk.

Accreditatie

Wij zijn geaccrediteerd voor PE-punten bij de volgende beroepsverenigingen: ABC 1 (huisartsen), V&V (verpleegkundigen en verzorgenden), Registerplein (alle doelgroepen) en SKJ (jeugdzorg). Voor medewerkers die zijn aangesloten bij deze beroepsverenigingen, kunnen wij PE- dan wel SKJ-punten toekennen. Dit geldt voor de deelnemers die de webinar én de online training hebben gevolgd.

Wanneer

Webinar: donderdag 17 november 2022 van 11.00 tot 12.00 uur
Live praktijktraining: maandag 28 november 2022 van 9.00 tot 12.00 uur

Locatie 

Webinar: online
Live praktijktraining: Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Voor wie

De bijeenkomst is bestemd voor medewerkers van wijkteams en gemeentelijke organisaties

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis