Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Herkennen en omgaan met mensen met NAH

Toelichting

Het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. De gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren vaak diverse problemen op, zowel voor de persoon met niet-aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, mede omdat het vaak ook gaat om onzichtbaar letsel.

Programma

In deze training staan het herkennen van NAH, de gevolgen die het kan hebben en het omgaan met mensen met NAH centraal. In de training krijg je inzichten en praktische handvatten om de ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij iemand met NAH en hun naasten.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en levert 4 opleidingspunten op.

Wanneer

De training vindt plaats op donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur op het Regiokantoor in Bussum.

Voor wie

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met mensen met NAH. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis