Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Herkennen en omgaan met mensen met NAH

Toelichting

Het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. De gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren vaak diverse problemen op, zowel voor de persoon met niet-aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, mede omdat het vaak ook gaat om onzichtbaar letsel.

Programma

In deze training staan het herkennen van NAH, de gevolgen die het kan hebben en het omgaan met mensen met NAH centraal. In de training krijg je inzichten en praktische handvatten om de ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij iemand met NAH en hun naasten.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en Registerplein en levert 4 opleidingspunten op.

Wanneer

De training vindt plaats op donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur op het Regiokantoor in Bussum.

Voor wie

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met mensen met NAH. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Binnenkort

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis