Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Herkennen en omgaan met mensen met NAH

Toelichting

Het oplopen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) betekent een breuk in iemands levenslijn. De wereld is niet meer zoals hij was en dit heeft een grote impact op iemands leven. De gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren vaak diverse problemen op, zowel voor de persoon met niet-aangeboren hersenletsel, als voor de omgeving. Een standaard aanpak is er niet, maatwerk is altijd vereist. Dit vraagt deskundigheid op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel, mede omdat het vaak ook gaat om onzichtbaar letsel.

Programma

In deze training staan het herkennen van NAH, de gevolgen die het kan hebben en het omgaan met mensen met NAH centraal. In de training krijg je inzichten en praktische handvatten om de ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij iemand met NAH en hun naasten.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd bij SKJ en levert 4 opleidingspunten op.

Wanneer

De training vindt plaats op donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur op het Regiokantoor in Bussum.

Voor wie

De cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met mensen met NAH. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 20 oktober 2022 en fysieke training: 20 oktober 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis