Geaccrediteerde training Omgaan met agressie en verward gedrag

Webinar op donderdag 2 juni en live praktijktraining op dinsdag 14 juni

voor inwoners, met gemeenten

Webinar + live praktijktraining

Toelichting

We horen in de media steeds vaker over mensen met verward gedrag. Ook in de politiek is dit een hot item. Verwarde personen zijn mensen die de grip op de situatie waarin ze op dat moment verkeren, dreigen te verliezen. De oorzaak daarvan ligt vaak op het psychische vlak (bijvoorbeeld een psychotische stoornis, verslaving, niet aangeboren hersenletsel, autisme of een persoonlijkheidsstoornis). Het verwarde gedrag kan aanleiding geven tot een crisis. Hoe ga je daar mee om? Tijdens deze training worden je kennis en vaardigheden hierover vergroot.

Tijdens deze training oefenen we met de medewerkers, een acteur en onder begeleiding van de trainer cases uit de praktijk met ziektebeelden. Het doel is herkennen van ziektebeelden en voorkomen van agressief gedrag. Als er toch agressief gedrag ontstaat, veilig werken zodat de ander en de medewerker niet worden beschadigd.

Programma

Webinar – 1 uur
Dit webinar Agressie, verward gedrag en omgaan met escalerende incidenten biedt de noodzakelijke kennis als voorbereiding op de praktijktraining.

Live praktijktraining – 3 uur
Tijdens deze training oefenen we met de medewerkers, een acteur en onder begeleiding van de trainer cases uit de praktijk. Inhoud van de training:

 • Inleiding in psychiatrische ziektebeelden zoals: psychotische en schizoïde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek (borderline, anti sociale persoonlijkheid), licht verstandelijke beperking, depressie, niet aangeboren hersenletsel, angststoornissen en dementie.
 • Oefenen met herkennen van verward gedrag.
 • Oefenen met het toeleiden naar hulpverlening.
 • Theorie vroegsignalering en oefening.
 • Oefenen met open communicatie, zonder veroordelend te zijn.

Inzicht in hoe de hulpvraag te plaatsen in het professionele netwerk en samen te werken met ketenpartners.

Accreditatie

Wij zijn geaccrediteerd voor PE-punten bij de volgende beroepsverenigingen: ABC 1 (huisartsen), V&V (verpleegkundigen en verzorgenden), Registerplein (alle doelgroepen) en SKJ (jeugdzorg). Voor medewerkers, die zijn aangesloten bij deze beroepsverenigingen, kunnen wij PE- dan wel SKJ-punten toekennen. Dit geldt voor de deelnemers die de webinar én de online training hebben gevolgd.

Wanneer

Webinar: donderdag 2 juni 2022 van 14.00 tot 15.00 uur
Live praktijktraining: dinsdag 14 juni 2022 van 9.00 tot 12.00 uur

Locatie 

Webinar: online
Live praktijktraining: Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Voor wie

De bijeenkomst is bestemd voor iedereen die wil leren omgaan met mensen met verward gedrag, zoals bijvoorbeeld medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, zorg, beveiliging en andere beroepsgroepen die hiermee in aanraking kunnen komen.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis