Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen en jongeren

E-learning: op eigen moment vóór 15 december 2022 en online training: 15 december 2022 van 14.00-16.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Training bestaande uit een e-learning én online training

Toelichting

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde. In deze geaccrediteerde training verdiep je je in de actuele ontwikkelingen rondom dit thema en leer hoe je genotmiddelengebruik kunt signaleren, bespreekbaar kunt maken en wanneer welke hulp geboden kan worden. Deze training gaat over (riskant) middelengebruik bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Aanbieder

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie.

Programma

De cursus bestaat uit een e-learning en een online training.

  • De e-learning duurt 2 uur en volgen deelnemers op hun eigen tijd voorafgaand aan de online training. Tijdens de e-learning leert u hoe u kunt handelen als u te maken krijgt met middelengebruik en krijgt u achtergrondinformatie.
  • De online training wordt gegeven op 15 december van 14.00-16.00 uur. Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
   • Trends in middelengebruik
   • Herkennen van signalen
   • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning
   • Oefenen: bespreekbaar maken van riskant middelengebruik
 • Alleen na het volgen van de e-learning kunt u deelnemen aan de training.

Wanneer

E-learning: op eigen moment voorafgaand aan de training op 1 november
Online training: donderdag 15 december van 14.00-16.00 uur

Locatie 

Online via Zoom

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen of met jongeren die middelengebruiken. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers, jongerenwerkers, politiemedewerkers, huisartsen, POH GGZ en POH-S kunnen deelnemen aan de cursus.

Accreditatie

SKJ, Registerplein, ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Binnenkort

Maandag 6 maart van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training Autisme

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 23 maart en donderdag 11 mei 2023

Training TOP-3 methodiek

 • Krachtcentrale, Huizen (incl. lunch)
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis