Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

E-learning: op eigen moment vóór 4 oktober 2021 Training op locatie: 4 oktober 2021 van 14.30-16.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Een variant op deze training wordt georganiseerd over gebruik bij jongeren. Klik hier voor meer informatie.

Toelichting

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde.

Alcoholgebruik kan ongemerkt overgaan van incidenteel gebruik naar gewoontevorming of problematisch gebruik. Daarnaast blijkt dat er vaak een grote samenhang is tussen overmatig gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. De ervaring leert dat de vraag om begeleiding/hulp moeilijk wordt gesteld en dat het overmatig alcoholgebruik/medicijngebruik vaak moeilijk wordt herkend; verslaving is de psychische ziekte met de hoogste treatment gap. Niet alleen de schadelijke effecten op de eigen gezondheid, maar ook de effecten op de directe omgeving zijn groot.

Aanbieder

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers en politiemedewerkers kunnen deelnemen aan de cursus.

Accreditatie

SKJ, Registerplein, ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten.

Programma

De cursus bestaat uit een e-learning en een training op locatie.

 • De e-learning duurt 2 uur en volgen deelnemers op hun eigen tijd voorafgaand aan de training op locatie. Tijdens de e-learning leert u hoe u kunt handelen als u te maken krijgt met middelengebruik en krijgt u achtergrondinformatie.
 • De online training wordt gegeven via het programma Zoom op 4 oktober van 14.30-16.30 uur. Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
  • Trends in middelengebruik
  • Herkennen van signalen
  • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning
  • Oefenen: bespreekbaar maken van riskant middelengebruik

NB.

 • Alleen na het volgen van de e-learning kunt u deelnemen aan de training op locatie.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis