Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Als professional heb je een belangrijke taak bij het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van dit middelengebruik. Ook is het belangrijk dat er adequaat doorverwezen wordt naar gepaste hulp. Heb jij ook wel eens vermoedens van problematisch middelengebruik bij de jongeren met wie je werkt. Maar twijfel je hoe te handelen in bepaalde situaties? Is het nog acceptabel of riskant? Of ervaar je het als lastig om het gesprek aan te gaan hierover? Dan is deze training iets voor jou. De training Signaleren en begeleiden helpt je om problematisch middelengebruik vroegtijdig te signaleren en geeft je praktische handvatten hoe het gesprek aan te gaan hierover.

Programma

De training vindt plaats op donderdag 11 april van 9.45-16.45 uur en bestaat uit twee delen:

 • Deel 1 (ochtend) | Signaleren en begeleiden van problematisch middelengebruik
  > Hoe herken je het verschil tussen gebruik, misbruik en verslaving?
  > Hoe werkt verslaving en wat zijn mogelijke oorzaken hiervan?
  > Hoe maak je dit onderwerp bespreekbaar?
 • Deel 2 (middag) | Basisvaardigheden effectieve gespreksvoering over middelengebruik
  > Hoe ga je het gesprek aan over middelengebruik en eventuele zorgen daarover?
  > Toepassen van motiverende gesprekstechnieken
  > Welk hulpaanbod en welke doorverwijsmogelijkheden zijn beschikbaar?

NB: Er kan ook voor gekozen worden om alleen aan het eerste of alleen aan het tweede deel (mits aangetoond dat het eerste deel al eerder is gevolgd) deel te nemen.

Locatie

Boetiekkantoor Olympus, Olympia 1, 1213 PA Hilversum

Voor wie

Professionals die werken in zorg, welzijn of onderwijs en regelmatig te maken hebben met jongeren of die problematisch middelen gebruiken. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers, jongerenwerkers, politiemedewerkers, huisartsen, POH GGZ en POH-S kunnen deelnemen aan de cursus.

Accreditatie

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie en is geaccrediteerd:

 • SKJ, Registerplein, ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Binnenkort

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis