Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Training bestaande uit een e-learning + een training op locatie
Toelichting

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde. In deze geaccrediteerde training verdiep je je in de actuele ontwikkelingen rondom dit thema en leer hoe je (riskant) middelengebruik kunt signaleren, bespreekbaar kunt maken en wanneer welke hulp geboden kan worden. Deze training gaat over (riskant) middelengebruik bij jongeren, volwassenen en ouderen.

Programma

De cursus bestaat uit een e-learning en een training op locatie.

 • De e-learning duurt 2 uur en volgen deelnemers op hun eigen tijd voorafgaand aan de training op locatie. Tijdens de e-learning leer je hoe je kunt handelen als je te maken krijgt met middelengebruik en krijg je achtergrondinformatie.
 • De training wordt op het regiokantoor gegeven op 13 april van 14.00-16.00 uur. Tijdens deze training komen de volgende thema’s aan bod:
  • Trends in middelengebruik
  • Hoe herken je de signalen?
  • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning
  • Oefenen: hoe maak je riskant genotmiddelengebruik bespreekbaar?

NB. alleen na het volgen van de e-learning kun je deelnemen aan de training.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen of met jongeren die middelengebruiken. Bijvoorbeeld (loket) medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers, jongerenwerkers, politiemedewerkers, huisartsen, POH GGZ en POH-S kunnen deelnemen aan de cursus

Accreditatie

De training wordt, in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door Jellinek Preventie en is geaccrediteerd:

 • SKJ, Registerplein, ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Binnenkort

Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 14 juni van 14.30-16.30 uur

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 1 en 8 november van 9.00-16.45 uur

Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 6 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 13 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

Training Intercultureel werken

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis