In gesprek met elkaar over WMO en begeleiding, wanneer zet je wat in en waarom?

donderdag 5 maart 2020 van 12.00-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Als consulent heb je veel dilemma’s rondom begeleiding. Wanneer zet je wat in en waarom? Dit lossen we niet op met deze training. Wel kan de bijeenkomst je meer richting geven in de keuze die je maakt. Hoe doet je collega van een andere gemeenten het? In deze bijeenkomst gaan we met elkaar hierover in gesprek. Van deelnemers verwachten we een actieve inbreng.

Programma

12.00 Welkom

 • Informele start met lunch en elkaar ontmoeten

13.00 Opening

 • Programma toelichting, door Carolie Rode
 • Begeleiding, wat is het precies, waarom specialistisch en basis, wanneer zet je wat in?
  door medewerker van inkoop en contractbeheer
 • Bewoners aan het woord
 • Oefening inzetten begeleiding ( in subgroepen) –wanneer welke begeleiding, hoeveel uren en door wie?

15.15 Pauze

 • Evaluatie van de zorg ( in subgroepen) – Hoe doe je dit en wat is het vervolg?
 • Plenaire terugkoppeling

16.45 Afronding

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis