Inspiratiesessie duurzaam ouderschap na scheiding

Dinsdag 22 november van 9.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Note: Deze inspiratiesessie is helaas geannuleerd vanwege te weinig deelname.
Hoe zorg je ervoor dat ouders tijdens het scheidingsproces (en ook daarna) hun gezamenlijke belang blijven zien, namelijk het gezond en gelukkig opgroeien van de kinderen? Jaarlijks komen 10.000 kinderen in de problemen omdat hun ouders uit elkaar gaan. Daar kan jij als professional bij helpen.

Toelichting

Hoe kun je ouders in moeilijke scheidingssituaties helpen om er samen uit te komen? Ouders zijn immers ook na een scheiding samen verantwoordelijk voor het welzijn van hun kinderen. Hoe werk je samen toe naar een oplossing? Hoe kun je inzoomen op vertrouwen en een gedeeld belang en zo afstappen van de focus op het conflict?

Anders kijken, anders denken, anders doen
Deze vragen staan centraal in de inspiratiesessie duurzaam ouderschap na scheiding. In deze inspiratiesessie – bedoeld voor professionals vanuit de domeinen zorg, sociaal, recht en veiligheid – word je uitgedaagd vanuit een ander perspectief, met een andere bril te kijken. Het perspectief is gebaseerd op de uitgangspunten van de positieve psychologie en biedt nieuwe mogelijkheden bij complexe scheidingen. Deze sessie inspireert je op een nieuwe manier te kijken naar complexe scheidingssituaties. Door weg te bewegen van wat niet goed gaat en wat je niet meer wil, naar dat wat wél goed gaat. Door aandacht te besteden aan het gewenste eindresultaat: het positief opgroeien van de kinderen.

Programma

In vier uur tijd laten de specialisten je zien wat een ander perspectief kan betekenen voor jouw werk met gezinnen in scheiding. De nadruk ligt daarbij op het opbouwen van een duurzame samenwerking tussen alle partijen, vanuit vertrouwen en verbinding. Zowel tussen ouders als met de professionals rondom een gezin.

Handelingsprincipes
Tijdens de inspiratiesessie worden een aantal handvatten aangeboden, om samen met de ouders een basis van vertrouwen te creëren waarop een samenwerking kan worden gebouwd. De handvatten zijn gebaseerd op handelingsprincipes, gericht zijn op het ombuigen van de dader-slachtofferdynamiek naar de uitdager-actiedynamiek. Daarbij is aandacht voor taalgebruik en de inzet op veerkracht, flexibiliteit en eigen verantwoordelijkheid.

Praktijkgericht
Aan de hand van praktijkverhalen schetsen we hoe je als professional op een andere manier kunt kijken naar complexe scheidingssituaties. De inspiratiesessie is bedoeld om praktijkervaringen uit te wisselen. Aan de hand van de ervaringen van de deelnemers én die van de trainers delen we geleerde lessen en nodigen de specialisten van uit het programma Scheiden zonder Schade je uit op een andere manier te kijken. Met behulp van rollenspellen oefenen we direct met het toepassen van de handvatten in je eigen praktijk.

Wanneer

Dinsdag 22 november van 09.00-13.00 uur.

Locatie 

Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Voor wie

De bijeenkomst is bestemd voor professionals die met complexe scheidingsproblematiek te maken hebben, binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Binnenkort

Training Cultuur- en traumasensitief werken

Donderdag 5 september 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Masterclass (ambtelijk) opdrachtgeverschap

24 september, 15 oktober, 5 en 27 november 2024 van 9.00-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 en gemeentehuis in de regio
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training herkennen en bespreken problematisch middelengebruik bij ouders/opvoeders

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis