Interculturele communicatie in de praktijk & Interculturele sensitiviteit

10 oktober 2019, 9.30-16.30 uur (inloop 9.15)

voor inwoners, met gemeenten

Training in het kader van Versterken Vakmanschap Jeughulpprofessional

Toelichting

In deze training gaan we in op het slechten van de barrières die we ervaren in de communicatie met de ‘ander’. Behalve vaardigheden in de communicatie, is het ontwikkelen van interculturele
sensitiviteit daarbij een voorwaarde: je leert je bewust te zijn van je eigen vanzelfsprekendheden en daar bewust mee om te gaan als je kijkt naar een andere cultuur. De training wordt gegeven door Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland.

Programma

Opbrengsten/leerdoelen van deze training zijn:

 • Bewustwording van eigen opvattingen en de invloed daarvan op je gedrag/houding.
 • Inzicht in verschillen en overeenkomsten van een ik – en wij gerichte cultuur.
  Met een ‘ik cultuur’ wordt hier bedoeld een cultuur waarin het individu centraal staat en met een wij cultuur wordt bedoeld culturen waarin het individueel belang ondergeschikt is
  aan het gemeenschappelijke belang.
 • De kracht van families.
 • Je leert hoe je cultuursensitief kunt communiceren, hoe je gevoelige onderwerpen bijvoorbeeld met betrekking tot opvoeding bespreekbaar maakt en hoe je dit toepast in
  de praktijk.
 • Praktische vaardigheden zoals het maken van een 3 generatie genogram, een levenslijn, het gebruik van het cultureel gezinsinterview, het gebruik van contextuele vragen.
 • Je kunt wisselen tussen jouw perspectief en dat van de ‘ander’.
 • Inzicht in het belang van migratiegeschiedenis binnen het oplossingsgericht werken.

Er wordt aangesloten bij de alledaagse praktijk, leervragen en dilemma’s.
Er is ruimte voor onderlinge uitwisseling en inbreng van eigen casuïstiek.

Uitnodiging op verzoek

Binnenkort

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Training bevorderen mentaal welzijn van jongeren

Woensdag 5 juni 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training hoogbegaafdheid en depressie

Maandag 14 oktober 2024 van 09.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Maandag 4 en 25 november van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis