Kenniscarrousel Sociaal Domein

Donderdag 13 september 2018 van 14.00-16.30 uur

voor inwoners, met elkaar

Toelichting

Binnen het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen. Om bestuurders, beleidsmedewerkers en andere collega’s van de gemeenten en de regio te informeren over de stand van zaken op bepaalde beleidsterreinen van het Sociaal Domein, organiseert het Regionaal Leerhuis weer een “bijpraatsessie”. Na een plenaire interactieve presentatie over “De weg naar en onderwerpen van de nieuwe samenwerkingsagenda 2019-2020”, volgt iedereen 3 presentaties/workshops naar keuze. Geef s.v.p. bij aanmelding workshopkeuzes aan. Daarnaast is er tijd om collega’s te spreken of te leren kennen.

Programma

14.00 Opening ( inloop vanaf 13.30)
14.05 Naar een nieuwe samenwerkingsagenda 2019-2020, door Saloua Chaara en/of Igor Meuwese

14.45 – 15.15 ronde 1

1a. Transformatieplan jeugd, door Geurt van den Broek
1b. Regionale casusgerichte aanpak; MDA++/gefaseerde zorg, door Rosalinda Jonkvorst
1c. De staat van de regio, tool met cijfers tbv je eigen gemeente, door Thomas &Thomas
1d. Kansen op de arbeidsmarkt benutten, door Geraldine van Bloemendaal en/of Trees van der Werf

15.15 pauze

15.30-16.00 ronde 2

2a. De staat van de regio, tool met cijfers tbv je eigen gemeente, door Thomas &Thomas
2b. Actuele preventie onderwerpen, door o.a. Rinelle van den Top GGD
2c. Pilot 24/7, dekkend netwerk van 24/7 beschikbare begeleiding om beschermd wonen thuis mogelijk te maken, door Sander Egas
2d. Uitvoeringsagenda gezinsvormen versterken, door Liesbeth de Groot

16.00-16.30 ronde 3

3a. Transformatieplan jeugd, door Geurt van den Broek
3b. Scheiden wonen en zorg in het kader van beschermd wonen, door Sander Egas
3c. Samenwerking tussen gemeenten en onderwijs, in het kader van o.a. tijdig bieden van passende hulp, onderwijs-arrangementen, aanpak voortijdig schoolverlaters en samenwerkingsagenda 2019-2022, door Marjet van Elten en Marlot van der Kolk
3d. Overeenkomsten en verschillen collegeprogramma’s


Uiterste inschrijfdatum: 5 september 2018

Binnenkort
Woensdag 25 september 2019 van 9.30 - 12.30 uur Woensdag 25 september 2019: Workshop: Hoe gaat het met jou?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november en 11 december van 09.30 - 13.00 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis