Kenniscarrousel Sociaal Domein

Donderdag 16 mei 2019 van 14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Binnen het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen. Om bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders en andere collega’s van de Uitvoeringsdiensten van de gemeenten en de regio te informeren over ontwikkelingen op bepaalde terreinen van het Sociaal Domein, organiseert het Regionaal Leerhuis weer een “bijpraatsessie”. Na een plenaire inleiding over diverse ontwikkelingen, volgt iedereen 2 workshops naar keuze. Graag deze bij aanmelding aangeven. Daarnaast is er tijd om collega’s te spreken of te leren kennen.

Programma

14.00 Opening
14.05 Plenaire presentaties over o.a. RSA, doelgroepenvervoer, transformatieplan jeugd

15.00 Workshopronde 1

a. Verlaging administratieve last en wachttijden jeugdhulp
b. Wat doen we om kinderen met problemen snel, dichtbij en zo thuis mogelijk te helpen?
c. Wat is mensenhandel en hoe pakken we dit aan?
d. Huren onder voorwaarden

15.45 Workshopronde 2

e. Samenwerken rondom schoolverzuim
f. Aanpak verward gedrag, bespreekbaar maken, zorgen en dan…
g. Versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen
h. Inspirerend voorbeeld uit de praktijk van een gemeente

Uiterste inschrijfdatum: 9 mei 2019

Binnenkort
Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020 Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Maandag 14 september: Koninklijke Visio (Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen Maandag 28 september: Regio Gooi en Vechtstreek (Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
 • Regionaal Leerhuis