Kenniscarrousel Sociaal Domein

Donderdag 16 mei 2019 van 14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Binnen het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen. Om bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders en andere collega’s van de Uitvoeringsdiensten van de gemeenten en de regio te informeren over ontwikkelingen op bepaalde terreinen van het Sociaal Domein, organiseert het Regionaal Leerhuis weer een “bijpraatsessie”. Na een plenaire inleiding over diverse ontwikkelingen, volgt iedereen 2 workshops naar keuze. Graag deze bij aanmelding aangeven. Daarnaast is er tijd om collega’s te spreken of te leren kennen.

Programma

14.00 Opening
14.05 Plenaire presentaties over o.a. RSA, doelgroepenvervoer, transformatieplan jeugd

15.00 Workshopronde 1

a. Verlaging administratieve last en wachttijden jeugdhulp
b. Wat doen we om kinderen met problemen snel, dichtbij en zo thuis mogelijk te helpen?
c. Wat is mensenhandel en hoe pakken we dit aan?
d. Huren onder voorwaarden

15.45 Workshopronde 2

e. Samenwerken rondom schoolverzuim
f. Aanpak verward gedrag, bespreekbaar maken, zorgen en dan…
g. Versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen
h. Inspirerend voorbeeld uit de praktijk van een gemeente

Uiterste inschrijfdatum: 9 mei 2019

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis