Kenniscarrousel Sociaal Domein

Donderdag 16 mei 2019 van 14.00-16.30 uur, inloop vanaf 13.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Binnen het Sociaal Domein zijn veel ontwikkelingen. Om bestuurders, beleidsmedewerkers, teamleiders en andere collega’s van de Uitvoeringsdiensten van de gemeenten en de regio te informeren over ontwikkelingen op bepaalde terreinen van het Sociaal Domein, organiseert het Regionaal Leerhuis weer een “bijpraatsessie”. Na een plenaire inleiding over diverse ontwikkelingen, volgt iedereen 2 workshops naar keuze. Graag deze bij aanmelding aangeven. Daarnaast is er tijd om collega’s te spreken of te leren kennen.

Programma

14.00 Opening
14.05 Plenaire presentaties over o.a. RSA, doelgroepenvervoer, transformatieplan jeugd

15.00 Workshopronde 1

a. Verlaging administratieve last en wachttijden jeugdhulp
b. Wat doen we om kinderen met problemen snel, dichtbij en zo thuis mogelijk te helpen?
c. Wat is mensenhandel en hoe pakken we dit aan?
d. Huren onder voorwaarden

15.45 Workshopronde 2

e. Samenwerken rondom schoolverzuim
f. Aanpak verward gedrag, bespreekbaar maken, zorgen en dan…
g. Versnellingsplan ambulantisering beschermd wonen
h. Inspirerend voorbeeld uit de praktijk van een gemeente

Uiterste inschrijfdatum: 9 mei 2019

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis