Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

Woensdag 1 september van 19.30-21.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Op woensdag 1 september komt de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling weer bijeen. Deze klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers hebben ervaringskennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en denken mee over verschillende projecten en beleidsontwikkelingen op dit gebied. Dit maakt onderdeel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. De bijdrage van de ervaringsdeskundigen wordt gebruikt om de uitwerking van projecten en beleid te verdiepen met de ervaringen, tips, en adviezen van ervaringsdeskundigen.

Ben je ervaringsdeskundig op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en wil je meedenken over projecten en beleid, meld je dan aan via samenkracht@regiogv.nl.

Binnenkort
Woensdag 3 maart van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • Online via Zoom
  • Samenkracht!
Dinsdag 23 maart van 19.00-20.30 uur Spiegelbijeenkomst uithuisplaatsing in vrijwillig kader naar residentiële instelling
  • Online
  • Samenkracht!
Donderdag 8 april van 15.00-16.30 uur Klankbordgroep Herstel
  • nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 2 juni van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • nog niet bekend
  • Samenkracht!
Woensdag 1 december van 19.30-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
  • nog niet bekend
  • Samenkracht!