Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis

Woensdag 18 mei van 20.00-21.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Op woensdag 18 mei komt de klankbordgroep van ervaringsdeskundigen huiselijk geweld en kindermishandeling weer bijeen. Deze klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. De deelnemers hebben ervaringskennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en denken mee over verschillende projecten en beleidsontwikkelingen op dit gebied. Dit maakt onderdeel uit van het programma Geweld hoort nergens thuis. De bijdrage van de ervaringsdeskundigen wordt gebruikt om de uitwerking van projecten en beleid te verdiepen met de ervaringen, tips, en adviezen van ervaringsdeskundigen.