Leertraject Voorkomen van Uithuisplaatsingen

30 maart van 9:30-14:00 uur, 15 april van 9:00-13:30 uur, 10 mei van 9:00-13:00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In dit leertraject maken jeugdconsulenten kennis met het Viervenstermodel dat hen helpt regie te voeren op veiligheid in samenwerking met het gezin, netwerk en hulpverlening. Dit model is tevens geschikt om als team tot een eenduidige werkwijze te komen met betrekking tot het omgaan met crises en voorkomen van uithuisplaatsing.

Je leert met behulp van dit ontwerp en met inzet van diverse tools en richtlijnen hoe je samen met het gezin en alle betrokkenen tot een gedragen besluit en plan kunt komen waarmee je de veiligheid van jeugdigen vergroot. Je leert ook welke competenties per situatie je kunt inzetten om regie-ondersteunend en veiligheidsbevorderlijk samen te werken met het gezin, netwerk en hulpverleners. Met de acteur oefen je met gesprekstechnieken die betrekking hebben op de regievoering in deze aanpak. In een reeks van drie methodische leerbijeenkomsten zal met het team als geheel verdieping en (door)ontwikkeling van de werkwijze plaatsvinden.

Programma

De training bestaat uit 2 online bijeenkomsten, waarvoor je dient te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid:

 • 30 maart van 9:30-14:00 uur
 • 15 april van 9:30-14:00 uur

En 1 fysieke bijeenkomst met trainingsacteur, op 10 mei van 9:00-13:00 uur (locatie wordt nader bekend gemaakt).

Aanbieder

Deze training wordt, in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door een trainer van VanMontfoort.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij het SKJ voor deze training. Dit wordt nader bekend gemaakt.

Onderdeel van programma Versterken Vakmanschap Jeugdhulpprofessional

Deze training is onderdeel van het regionale programma Versterken Vakmanschap Jeugdhulpprofessional bij het thema ‘voorkomen van uithuisplaatsingen’. Als vervolg op de training worden voor elk van de vijf gemeentelijke jeugd/wijkteams in regio Gooi en Vechtstreek drie methodische leerbijeenkomsten georganiseerd. Planning van deze bijeenkomsten volgt later in het jaar.

Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken (12) zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis