LVB: herkennen, signaleren en beter communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking

Dinsdag 22 januari 2019

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

WMO medewerkers hebben in hun werk regelmatig te maken met mensen met een (vermoedelijke) Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De beperking van LVBers blijkt vaak moeilijk herkenbaar en wordt daardoor niet snel gesignaleerd. Deze training gaat in op het herkennen, signaleren en communiceren met mensen met een LVB zodat medewerkers WMO de dienstverlening op een passende wijze kunnen uitvoeren.

Als hulpverlener ben je gewend veel te praten en uitleg te geven. Ondanks beste bedoelingen werkt dit bij bepaalde clienten niet goed. De cliënt komt bijvoorbeeld niet opdagen voor een afspraak of voert gemaakte afspraken niet uit. Mogelijk functioneert deze dan op een licht verstandelijke beperkt niveau. Mensen met LVB vragen andere vaardigheden, bejegening en deskundigheid van professionals. Deze staan centraal in deze training.

Programma

De training bestaat uit verschillende onderdelen. In de ochtend wordt aandacht besteed aan het ervaren van de complexiteit van het dagelijks leven voor iemand met een LVB; een belevingscircuit waarin deelnemers worden meegenomen in de wereld van mensen met een licht verstandelijke beperking. In de middag wordt aandacht besteed aan herkenning, signalering en communicatie. Daarna gaan we aan het werk met communicatie vanuit casuïstiek waarin aangesloten wordt bij de dagelijkse praktijk van deelnemers.

De training wordt verzorgd door Josee Hoogenboom en Pauline Olislagers, van MEE UGV.
De training is geacrrediteerd bij  SKJeugd en Registerplein.

Direct aanmelden

Binnenkort
10 januari t/m 7 februari 2019 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (10 januari en 7 februari)
  • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
17, 24 en 29 januari 2019 Cursus Mental Health First Aid (januari 2019)
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis