Masterclass Banenafspraak voor werkgevers “Instrumenten & regelingen voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen”

Dinsdag 12 maart 2019 van 09.30 - 12.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In 2013 hebben de sociale partners en het kabinet in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt om landelijk 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen (‘de banenafspraak’). Voor onze regio betekent dit het streven 1462 banen te realiseren tot en met het jaar 2025. De overheid moet voor 212 reguliere banen zorgen en de overige werkgevers voor 1250 banen.

Sinds de invoering van de wet op de Banenafspraak neemt de belangstelling van werkgevers toe. Om al uw vragen om succesvol invulling te geven aan de invulling van de Banenafspraak nodigen wij u uit voor de kosteloze masterclass voor werkgevers.

Deze bijeenkomst gaat in op instrumenten en regelingen, loondispensatie en loonkostensubsidie die het voor werkgevers (financieel) aantrekkelijker maakt om  mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.

Mocht u specifieke vragen hebben vernemen, we die graag vooraf en kunnen deze in de masterclass behandelen.

Programma

  • Regelingen & instrumenten voor werkgevers t.b.v. de doelgroep Banenafspraak
  • Wet tegemoetkoming loondomein, no-riskpolis, proefplaatsing, jobcoaching UWV, werkvoorzieningen
  • Loonkosten subsidie en loondispensatie, loonwaardebepaling, de theorie en de praktijk

De bijeenkomst wordt verzorgd door de landelijke adviseurs Banenafspraak van het UWV.
Ronald Clous, Uitvoerend Projectleider Banenafspraak van de Regio – leidt de bijeenkomst in.

Binnenkort
De training wordt vervangen door een e-learning en beeldbellen met experts op 10 en 11 juni Training fraude alertheid
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Veilig Thuis – What’s in it for you?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
  • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
  • Regionaal Leerhuis