Masterclass Banenafspraak module 5

29 november 2018 10.00-12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

De wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) bestaat uit 3 regelingen voor werkgevers. De wet heeft als doel om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Tijdens de module worden de drie regelingen uitgediept; Het lage inkomensvoordeel voor oudere en jongere kwetsbare werknemers en het loonkostenvoordeel.

Toelichting

In de eerdere bijeenkomsten is ingegaan op de ins & outs van de banenafspraak, het doelgroepenregister en de kandidatenverkenner, het systeem dat gebruikt wordt  om de doelgroep transparant te maken.

Na het volgen van de module kun je werkgevers een gedegen advies geven om de tegemoetkomingen daadwerkelijk toe te passen en te verkrijgen. De module is bedoeld voor accountmanagers WSP, arbeidsdeskundigen, collega’s gemeenten die contacten met werkgevers hebben en adviseurs intensieve dienstverlening.

Basiskennis van de wet banenafspraak is nodig om module te kunnen volgen.

Programma

 • Wtl – aanleiding en doel
 • LIV
 • Jeugd LIV
 • LKV
 • Bijzonderheden
Binnenkort
10 januari t/m 7 februari 2019 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (10 januari en 7 februari)
 • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
17, 24 en 29 januari 2019 Cursus Mental Health First Aid (januari 2019)
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 22 januari 2019 LVB: herkennen, signaleren en beter communiceren met mensen met een licht verstandelijke beperking
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis