Meldcodeshow

Maandag 13 juni van 16.00-17.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Training over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Toelichting

Alle medewerkers met patiëntcontact van Tergooi MC, de Regionale Ambulancevoorziening Gooi & Vechtstreek en de Huisartsenpost Blaricum zijn uitgenodigd om deze online training te volgen over de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

In de training komt onder meer het volgende aan bod:

 • Hoe signaleer je kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Wat houdt elke stap van de meldcode in?
 • Wat is jouw rol bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld?
 • Hoe maak ik het bespreekbaar?

Programma

De training is interactief. De deelnemers zullen worden verdeeld in groepen van ongeveer 30 personen. Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met trainers, die verschillende rollen zullen spelen. Aan de hand van een casus worden de stappen van de meldcode inzichtelijk en invoelbaar gemaakt. Er wordt oplossings- en systeemgericht met de deelnemers gewerkt. Deelnemers worden daarbij in de gelegenheid gesteld om eigen dilemma’s in te brengen en vragen te stellen.

De trainers zijn werkzaam bij Wilde Kastanje en gespecialiseerd in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

Accreditatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de V&VN. In overleg kan ook voor andere beroepsgroepen accreditatie worden aangevraagd.

Wanneer

De online training vindt plaats op maandag 13 juni van 16.00-17.30 uur via Zoom.

Voor wie

De training is bestemd voor alle medewerkers met patiëntcontact van Tergooi MC, de Regionale Ambulancevoorziening Gooi & Vechtstreek en de Huisartsenpost Blaricum.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis