Netwerksessie Complexe Scheidingen: terugblik en conclusies

Dinsdag 3 maart van 10.00 – 12.30 uur (incl. lunch)

voor inwoners, met gemeenten

Bijeenkomst in kader van Versterken Vakmanschap Jeugdhulpprofessional

Toelichting

Deze bijeenkomst is de derde sessie rondom het thema ‘complexe scheidingen’. 5 september vond een startsessie plaats waarin met jeugdconsulenten, beleidsambtenaren en medewerkers van Veilig Thuis en Jeugd en Gezin de klantreis in kaart is gebracht. Op 26 november vond een spiegelbijeenkomst plaats met ouders in een complexe scheidingssituatie: welke feedback en knelpunten zien zij in het hulpaanbod? In deze laatste sessie blikken we met elkaar terug op de uitkomsten van beide bijeenkomsten. Wat zijn belangrijke bevindingen, waar zit de overlap in het perspectief van professionals en ouders, welke lessen zijn te trekken en hoe kunnen we met deze opbrengsten aan de slag?

Programma

09:30: Inloop
10:00: Start bijeenkomst: terugblik, conclusies en hoe verder?
12:00: Afronding + lunch
12:30: Einde bijeenkomst

Genodigden hebben vooraf per mail de volgende documenten ontvangen:

 • Verslag Startsessie 5 september 2019
 • Verslag Spiegelbijeenkomst 26 november 2019
 • Overzicht / samenvatting van de uitkomsten

Ter voorbereiding vragen we deze stukken te lezen en mee te nemen naar de bijeenkomst.

BESLOTEN BIJEENKOMST, UITNODIGING OP VERZOEK

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis