Geaccrediteerde online cursus Ouderen in verwarring

Dinsdag 25 en donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Ouderen kunnen door verschillende oorzaken tijdelijk of permanent verward gedrag vertonen. Welke cognitieve stoornissen kunnen er voorkomen bij ouderen? Wat zorgt ervoor dat ouderen soms tijdelijk verward gedrag vertonen? Hoe maken we onderscheid tussen een psychiatrische
stoornis en dementie? Welke externe factoren zijn van invloed op het gedrag van ouderen met neuropsychologische problemen? En hoe kun je in contact met ouderen omgaan met hun verwarring?

Na afloop van deze cursus

 • ben je in staat verward gedrag bij ouderen te signaleren;
 • heb je kennis over mogelijke oorzaken van tijdelijke en blijvende verwarring;
 • heb je handvatten om adequaat regie te voeren bij verward gedrag bij ouderen;
 • kun je adequaat verwijzen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met (kwetsbare) ouderen. Bijvoorbeeld (loket)medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Aanbieder

Deze training wordt, in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door een trainer van Rino Zuid.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij registerplein.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag

Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

De cursus bestaat uit 2 online bijeenkomsten:

 • Dinsdag 25 mei van 9.30-12.30 uur
 • Donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur

De bijeenkomsten vinden plaats via het programma Zoom. Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.

Van deelnemers wordt actieve deelname verwacht tijdens beide online bijeenkomsten. Je kunt alleen deelnemen aan de cursus indien je beide bijeenkomsten volledig aanwezig kunt zijn.

Binnenkort

Netwerkbijeenkomst aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling

Donderdag 29 februari van 11.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

Maandag 4 maart 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur
 • Nader te bepalen
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis