Geaccrediteerde online cursus Ouderen in verwarring

Dinsdag 25 en donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Ouderen kunnen door verschillende oorzaken tijdelijk of permanent verward gedrag vertonen. Welke cognitieve stoornissen kunnen er voorkomen bij ouderen? Wat zorgt ervoor dat ouderen soms tijdelijk verward gedrag vertonen? Hoe maken we onderscheid tussen een psychiatrische
stoornis en dementie? Welke externe factoren zijn van invloed op het gedrag van ouderen met neuropsychologische problemen? En hoe kun je in contact met ouderen omgaan met hun verwarring?

Na afloop van deze cursus

 • ben je in staat verward gedrag bij ouderen te signaleren;
 • heb je kennis over mogelijke oorzaken van tijdelijke en blijvende verwarring;
 • heb je handvatten om adequaat regie te voeren bij verward gedrag bij ouderen;
 • kun je adequaat verwijzen.

Voor wie?

Deze cursus is bestemd voor gemeente medewerkers die regelmatig in contact komen met (kwetsbare) ouderen. Bijvoorbeeld (loket)medewerkers sociaal domein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid, medewerkers van het wijkteam etc. Ook medewerkers welzijn kunnen zich aanmelden.

Aanbieder

Deze training wordt, in opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek, verzorgd door een trainer van Rino Zuid.

Accreditatie

Er wordt accreditatie aangevraagd bij registerplein.

Onderdeel van regionaal trainingsprogramma verward gedrag

Deze cursus is onderdeel van het regionaal trainingsprogramma voor gemeentelijke teams over verward gedrag en worden bekostigd vanuit een ZonMw subsidie.

Programma

De cursus bestaat uit 2 online bijeenkomsten:

 • Dinsdag 25 mei van 9.30-12.30 uur
 • Donderdag 27 mei van 9.30-12.30 uur

De bijeenkomsten vinden plaats via het programma Zoom. Hiervoor dien je te beschikken over een laptop/tablet met beeld en geluid.

Van deelnemers wordt actieve deelname verwacht tijdens beide online bijeenkomsten. Je kunt alleen deelnemen aan de cursus indien je beide bijeenkomsten volledig aanwezig kunt zijn.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis