Online Inspiratiebijeenkomst Positieve Gezondheid, anders denken en doen

Dinsdag 20 april 2021 van 19.30 – 21.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

Op de netwerkbijeenkomst van december 2019 hield Indra Wamelink van huisartspraktijk Elise uit Weesp een vurig betoog om te stoppen met vinken en breder te kijken naar mensen en hun problemen om te zorgen dat ze weer gaan vonken. In vervolg op deze bijeenkomst organiseert GGD Gooi en Vechtstreek een serie van twee inspiratiebijeenkomsten over positieve gezondheid.

Aanbieder

De training wordt inhoudelijke verzorgd door Chantal Walg, strategisch adviseur, trainer en procesbegeleider positieve gezondheid. Zij was o.a. betrokken bij de Noordelijke Maasvallei, de eerste regio waar vanuit positieve gezondheid gewerkt werd. Zie ook: www.andersgezond.nl

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor nulde en eerste lijn medewerkers, medewerkers van de gemeente, welzijn en het wijkteam uit Weesp en andere geïnteresseerden. Omdat de bijeenkomst online is , kunnen ook  professionals uit andere gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek aanhaken.

Programma

De eerste bijeenkomst gaat in op anders denken en anders doen. De bijeenkomst zal inhoudelijk verzorgd worden door Chantal Walg. Allereerst zal er stil gestaan bij anders denken. De brede blik van positieve gezondheid en focus op wat nog wel kan en belangrijk is voor mensen in plaats van of naast aandacht voor klachten en problemen.

Maar hoe doe je dat?

In het tweede deel van de bijeenkomst wordt hier bij stil gestaan. Anders doen, betekent andere vragen stellen. Welke vragen en hoe begin je het andere gesprek? Diverse tools passeren hiervoor de revue. Uitgebreider wordt er stil gestaan bij de praatplaat positieve gezondheid. Deze is door de GGD ontwikkeld i.s.m. het veld met subsidie van ZONMW. Inmiddels is er een versie voor volwassenen, jongeren en kinderen. De praatplaat wordt al op diverse plekken gebruikt.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een inspirerend filmpje en een huiswerkopdracht.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis