(Online) Symposium: werken met culturele diversiteit

Dinsdag 20 oktober 2020 van 10.00 - 12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

Vijf aanbieders presenteren hun werkwijze aan jeugdconsulenten

Toelichting

Tijdens het symposium presenteren vijf aanbieders hun werkwijze voor mensen met een niet-westerse achtergrond. De bijeenkomst is voor jeugdconsulenten in Regio Gooi en Vechtstreek en heeft twee doelen:

 1. Het vergroten van de kennis van de sociale kaart, met betrekking tot het ondersteuningsaanbod voor inwoners met een andere culturele achtergrond.
 2. Vanuit het perspectief van ervaringsdeskundigen horen wat de behoeften van mensen met een andere culturele achtergrond zijn.

De bijeenkomst vindt online plaats, via ZOOM en wordt opgenomen voor jeugdconsulenten die niet live aanwezig kunnen zijn. De bijeenkomst duurt maximaal 2,5 uur, inclusief een korte pauze.

Als je je aanmeldt, krijg je enkele dagen van te voren een ZOOM-link voor de bijeenkomst.

Programma

10.00 – 10.15 Welkom en opening
10.15 – 10.30 Toelichting doel bijeenkomst, programma & werkafspraken
10.30 – 11.30  Mini-presentaties door de aanbieders in break-out rooms (twee ronden)
11.30 – 11.45  Pauze (15 minuten)
11.45 – 12.15  Interview ervaringsdeskundigen
12.15 – 12.30  Afsluiting

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis