Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp

Nader te bepalen

voor inwoners, met gemeenten

Ga jij vinken of vonken?

Sessie van drie opeenvolgende bijeenkomsten voor professionals in Weesp o.l.v. Chantal Walg

Toelichting

Ga je vinken of vonken, was de titel van de inspirerende presentatie die huisarts Indra Wamelink (Huisartsenpraktijk Elise) hield op de netwerkbijeenkomst in Weesp op 12 december.  Haar doel: zorgverleners  inspireren om op een andere manier naar hun werk te kijken. Zodat ze niet opbranden, maar het vuur vasthouden om betrokken zorg te leveren. Positieve gezondheid is een van de manieren om dat te doen.

Om de beweging rond positieve gezondheid in Weesp en binnen je eigen praktijk/organisatie verder te brengen, organiseert de GGD bij voldoende belangstelling in 2020 een serie van drie anders denken-anders doen sessies.

Programma

De eerste sessie gaat in op Anders Denken.
De mens centraal, brede blik op gezondheid en focus op mogelijkheden, naast of in plaats van problemen. Hierbij wordt je meegenomen in de diverse ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Uiteraard wordt er stil gestaan bij positieve gezondheid, wat houdt het in en wat betekent het als je op die manier mensen benadert. Ook zullen inspirerende voorbeelden uit Weesp een plek krijgen.
In de tweede en derde sessie gaan we in op anders werken, de praatplaat positieve gezondheid, andere tools, oplossingsgericht vragen stellen, appreciated inquiry etc. Ook staan we stil bij anders samenwerken, van formele en informele zorg.

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de GGD i.s.m. Chantal Walg, van www.andersgezond.nu

Chantal is een zelfstandige professional die op veel plekken in het land anders denken-anders doen sessies geeft. Zij was actief betrokken bij de huisartsen praktijk in de Noordelijke Maasvallei. De regio waar voor het eerst door veel professionals met succes gewerkt is vanuit het concept positieve gezondheid.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 25 juni. De specifieke datum en invulling van de tweede (september) en derde sessie (november) wordt in overleg met de deelnemers bepaald.
De bijeenkomsten vinden aan het eind van de dag plaats van 18.00 – 20.00 uur.
Inloop is er vanaf 17.30 uur met soep en een broodje.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het is de bedoeling dat je bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig bent. Het uiteindelijke doel is een netwerk positieve gezondheid in Weesp met mensen die anders denken en anders doen.
De serie bijeenkomsten gaat door als er minimaal 12 deelnemers zijn.
Het maximum aantal deelnemers is 30.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis