Rol aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in de praktijk

Woensdag 27 november 2019, 14.00-17.00 uur (inloop 13.30)

voor inwoners, met gemeenten

In de wet meldcode is vastgelegd dat iedere organisatie die met kinderen, ouders of ouderen werkt de meldcode moet hanteren. De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling heeft daarin een belangrijke rol. Maar wat doe je dan? Ben je er alleen voor casussen? Zorg je ook voor deskundigheidsbevordering van collega’s? Adviseer je de directie? Hoe blijf je zelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
In deze bijeenkomst gaan we in op de rol van de aandachtsfunctionaris en hoe je die concreet vorm geeft. Ook hoor je tips van anderen hoe zij het aanpakken.

Programma

14.00 Welkom

 • Presentatie regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, door Afke Jong
 • LVAK;  De rol van de aandachtsfunctionaris, door Tea Hol, directeur LVAK
 • Tussen ideaal en realiteit:
  • Gesprek aan praattafels aan de hand van stellingen
 • Presentatie van een casus door een aandachtsfunctionaris:
  • Hoe houd je het thema levend bij collega’s?

16.30 Borrel en netwerken

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis