Rol aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in de praktijk

Woensdag 27 november 2019, 14.00-17.00 uur (inloop 13.30)

voor inwoners, met gemeenten

In de wet meldcode is vastgelegd dat iedere organisatie die met kinderen, ouders of ouderen werkt de meldcode moet hanteren. De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling heeft daarin een belangrijke rol. Maar wat doe je dan? Ben je er alleen voor casussen? Zorg je ook voor deskundigheidsbevordering van collega’s? Adviseer je de directie? Hoe blijf je zelf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen?
In deze bijeenkomst gaan we in op de rol van de aandachtsfunctionaris en hoe je die concreet vorm geeft. Ook hoor je tips van anderen hoe zij het aanpakken.

Programma

14.00 Welkom

 • Presentatie regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis, door Afke Jong
 • LVAK;  De rol van de aandachtsfunctionaris, door Tea Hol, directeur LVAK
 • Tussen ideaal en realiteit:
  • Gesprek aan praattafels aan de hand van stellingen
 • Presentatie van een casus door een aandachtsfunctionaris:
  • Hoe houd je het thema levend bij collega’s?

16.30 Borrel en netwerken

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis