Samenkracht! bijeenkomst Geweld Hoort Nergens Thuis

Woensdag 2 oktober 2019

voor inwoners, met gemeenten

Tijdens deze regionale klankbordgroep Geweld Hoort Nergens Thuis wordt met ervaringsdeskundigen gesproken over de uitvoering van het regionale plan Geweld Hoort Nergens Thuis en over het betrekken van ervaringsdeskundigen in de verschillende projecten.