Samenkracht! bijeenkomst Jeugdzorg

donderdag 27 februari 2020

voor inwoners, met gemeenten

Deze interactieve sessie gaat over jeugdzorg. Ouders en jongeren die in de afgelopen vijf jaar gebruik hebben gemaakt van jeugdzorg delen ervaringen en gaan met bestuurders en beleidsadviseurs van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek in gesprek over jeugdzorg. Het doel is om te leren van de ervaringen van cliënten. De gesprekken vinden plaats aan drie verschillende tafels (met gespreksleider): ambulante jeugdhulp en jeugd ggz, verblijfsvoorzieningen, jeugdbescherming en –reclassering.

 

Binnenkort
Woensdag 16 februari van 19.00-20.30 uur Klankbordgroep jeugdzorg en verblijf (jongeren)
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Samenkracht!
Woensdag 2 maart van 19.00-20.30 uur Klankbordgroep jeugdzorg en verblijf (ouders)
 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!
Woensdag 2 maart van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!
Woensdag 18 mei van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!
Woensdag 14 september van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!
Woensdag 30 november van 20.00-21.30 uur Klankbordgroep Geweld hoort nergens thuis
 • Nog niet bekend
 • Samenkracht!