Samenkracht! bijeenkomst over het inwonerportaal

Woensdag 1 mei 2019

voor inwoners, met gemeenten

Tijdens deze bijeenkomst wordt met de Adviesraden in het sociaal domein onder andere gekeken wat de behoefte is van inwoners voor het inwonerportaal. Daarnaast wordt onderzocht of en op welke manier interactie plaats kan gaan vinden/gefaciliteerd kan worden.