Spiegelbijeenkomst complexe echtscheidingen, wat gaat goed, wat kan beter?

Dinsdag 26 november 2019 van 19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur

voor inwoners, met gemeenten

Bijeenkomst i.k.v. Vakmanschap Jeugdprofessional

Toelichting

Gemeenten en zorgaanbieders hebben regelmatig te maken met gezinnen, waarvan de ouders gaan of zijn gescheiden en waarbij dit problematisch verloopt.  Dit wordt ook wel complexe echtscheiding of ‘vechtscheiding’ genoemd. Als medewerker van de gemeente en/of een zorgaanbieder wil je in deze situaties goed aansluiten bij de behoefte van ouders en kinderen. Doen we dat al of kan het beter?

In deze spiegelbijeenkomst over complexe echtscheidingen, achterhalen we bij ouders die te maken hebben ( gehad) met een complexe echtscheiding wat zij vinden van de ondersteuning en de jeugdhulp. Wat gaat er goed en wat kan beter?
Tijdens de spiegelbijeenkomst vertelt een aantal ouders over hun ervaringen.
Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: de samenwerking en het contact met de gemeente en de eventuele hulpverlening, het effect van de ondersteuning en hulp op de ouders/het gezin, de informatievoorziening, samenwerking tussen verschillende betrokken organisaties.

Een spiegelbijeenkomst valt of staat met de aanwezigheid van toehoorders. Zij zitten in de ‘buitenring’ en luisteren naar het gesprek, maar doen niet mee. De gespreksleiders zorgen ervoor dat er voor alle aanwezigen een prettige en veilige sfeer is.

Ter inspiratie en om u de kans te geven ook van deze ervaringen te leren, nodigen de gemeenten u uit om als toehoorder aanwezig te zijn bij dit gesprek. Aan het einde van het gesprek is er ruimte voor toehoorders om vragen aan de ouders te stellen.

Programma

18.15 uur inloop met broodje
19.00 uur start gesprek
20.30 uur einde gesprek

Uiterste inschrijfdatum: 22 november 2019, vooraf aanmelden is verplicht.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis