Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

voor inwoners, met gemeenten

Toelichting

In het kader van professionalisering jeugdzorg is er een beroepscode en beroepsregister ingevoerd voor o.a. uitvoerend jeugdzorgwerkers.  Het volgen van de training  Beroepscode is verplicht voor herregistratie. De training bestaat uit een basisdagdeel en een verdiepingsdagdeel en wordt voorafgegaan door e-learning. Alle onderdelen samen, inclusief opdrachten en toets, leiden tot het certificaat Beroepscode Richtlijnen en Tuchtrecht.

Programma

E-learning ( circa 4 uur):

 • Je maakt kennis met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de Jeugdzorg. Je leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test je of je de stof beheerst. De module dient afgesloten te worden met een toets;

Let op:  Het behalen van het certificaat voor de e-learning is voorwaarde voor deelname aan de groepstraining.

Training dagdeel 1

 • Aanleiding: maatschappelijk / politiek doel van professionalisering
 • Beroepsregistratie: vakbekwame professionals die blijvend investeren in vakmanschap
 • Beroepscode: beroepsethische standaarden
 • Professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk
 • Tuchtrecht: doel, procedure en maatregelen
 • Het herkennen en analyseren van morele/ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Training dagdeel 2

 • Richtlijnen: vakinhoudelijke standaarden
 • ABC-toets
 • Morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan, mede aan de hand van een casus uit de eigen werkpraktijk.

Het certificaat voor de training levert 8,7 registerpunten op bij het SKJ.

De e-learning  levert een apart certificaat op en 6,6 registerpunten

Wanneer

De fysieke trainingen vinden plaats op maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Voor wie

SKJ geregistreerde jeugdzorgwerkers van de gemeenten en/of Regio.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 20 oktober 2022 en fysieke training: 20 oktober 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol of andere middelen bij volwassenen/ouderen

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis