Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Direct aanmelden
voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

In het kader van professionalisering jeugdzorg is er een beroepscode en beroepsregister ingevoerd voor o.a. uitvoerend jeugdzorgwerkers. Het volgen van de training Beroepscode is verplicht voor herregistratie. De training bestaat uit een basisdagdeel en een verdiepingsdagdeel en wordt voorafgegaan door e-learning. Alle onderdelen samen, inclusief opdrachten en toets, leiden tot het certificaat Beroepscode Richtlijnen en Tuchtrecht.

Programma

E-learning ( circa 4 uur):
• Je maakt kennis met de beroepscode, richtlijnen en het tuchtrecht in de Jeugdzorg. Je leert wat het belang is van de beroepscode en hoe het tuchtrecht werkt. Door middel van oefeningen test je of je de stof beheerst. De module dient afgesloten te worden met een toets;

Let op: Het behalen van het certificaat voor de e-learning is voorwaarde voor deelname aan de groepstraining.

Training dagdeel 1
• Aanleiding: maatschappelijk / politiek doel van professionalisering
• Beroepsregistratie: vakbekwame professionals die blijvend investeren in vakmanschap
• Beroepscode: beroepsethische standaarden
• Professionele autonomie en alle implicaties hiervan voor het dagelijks werk
• Tuchtrecht: doel, procedure en maatregelen
• Het herkennen en analyseren van morele/ethische dilemma’s in de dagelijkse praktijk

Training dagdeel 2
• Richtlijnen: vakinhoudelijke standaarden
• ABC-toets
• Morele oordeelsvorming aan de hand van het Stappenplan, mede aan de hand van een casus uit de eigen werkpraktijk.

Datum en tijd

De training vindt plaats op dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Accreditatie

Het certificaat voor de training levert 8,7 registerpunten op bij het SKJ.
De e-learning levert een apart certificaat op en 6,6 registerpunten.

Direct aanmelden

Onderstaande gegevens gebruikt het regionaal leerhuis, of de extern ingehuurde trainer, om contact met u te kunnen opnemen over de training. Indien er meer aanmeldingen dan beschikbare plekken zijn, worden de beschikbare plekken evenredig verdeeld over de verschillende gemeenten/organisaties.

 • Gegevens invullen indien van toepassing

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Woensdag 1 en 8 november van 9.00-16.45 uur

Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis