Training fraude alertheid

De training wordt vervangen door een e-learning en beeldbellen met experts op 10 en 11 juni

voor inwoners, met gemeenten

Een training i.s.m. VNG en de Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek

Toelichting

We gaan ervan uit dat zorgaanbieders zorg leveren volgens afspraak. Toch hebben we af en toe te maken met een rotte appel. We hebben het allemaal weleens ervaren: de onderbuik gevoelens. Hoe ga je hiermee om? Waar meld je een vermoeden? En hoe voorkomen we eenzelfde situatie in de toekomst? Tijdens de fraude alertheidstraining gaan we hierover met elkaar het gesprek aan.
De training wordt verzorgd door Ila Luijten van VNG i.s.m., fraudepreventiemedewerker Gooise Meren en sociale recherche Gooi en Vechtstreek.

Programma

In deze training gaan we aan de hand van risico-indicatoren met elkaar het gesprek aan. Gooise Meren zal vertellen wat zij vanuit de training hebben doorgevoerd in de dagelijkse praktijk. Het doel van de training is je alert te maken voor mogelijke signalen van fraude. Ook krijg je zicht op wat te doen met signalen.

 • Programmatoelichting
 • Inleidend verhaal met interactie, door Ila Luijten van de VNG
 • Signalen en dan? Wat kan de sociale recherche in deze betekenen?
 • Een praktijkverhaal uit Gooise Meren over signalen van fraude en de gang van zaken daarna
 • Afronding en evaluatie

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis