Training Gendersensitief Hulpverlenen

Woensdag 2 maart van 9.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Gendersensitief hulpverlenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Toelichting

In deze 4 uur durende training gaan wij aan de slag met het thema gender sensitief hulpverlenen. Met als doel dat je de invloed van gender meeneemt in je beslissing en aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en structureel te voorkomen.

Deze training is gebaseerd op de handreiking gendersensitiviteit voor casuïstiekbespreking (Geweld hoort nergens thuis | Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld (vng.nl)). De casuïstiekbespreking is opgebouwd langs de verschillende fasen van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. In een groot aantal regio’s wordt de visie gestimuleerd en toegepast visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf (vng.nl). De deelnemers worden in de training hiermee gelijk ook getraind op het werken volgens deze visie.

Wanneer

Woensdag 2 maart van 9.00-13.00 uur

Voor wie

De training is voor gemeente consulenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis