Training Gendersensitief Hulpverlenen

Woensdag 2 maart van 9.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten

Gendersensitief hulpverlenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Toelichting

In deze 4 uur durende training gaan wij aan de slag met het thema gender sensitief hulpverlenen. Met als doel dat je de invloed van gender meeneemt in je beslissing en aanpak om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en structureel te voorkomen.

Deze training is gebaseerd op de handreiking gendersensitiviteit voor casuïstiekbespreking (Geweld hoort nergens thuis | Gendersensitief handelen bij huiselijk geweld (vng.nl)). De casuïstiekbespreking is opgebouwd langs de verschillende fasen van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid. In een groot aantal regio’s wordt de visie gestimuleerd en toegepast visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf (vng.nl). De deelnemers worden in de training hiermee gelijk ook getraind op het werken volgens deze visie.

Wanneer

Woensdag 2 maart van 9.00-13.00 uur

Voor wie

De training is voor gemeente consulenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis