Training Intercultureel werken

Maandag 13 november van 9.00-17.00 uur, voor een lunch wordt gezorgd

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Als professional binnen het sociaal domein kom je regelmatig in aanraking met mensen uit verschillende culturen. Mensen met andere waarden, normen, gedragingen en feestdagen dan de Nederlandse cultuur. Om de samenwerking te optimaliseren en te kunnen motiveren en stimuleren is inzicht en kennis over deze culturen wat ons betreft een absolute must! Om je taak als professional goed vorm te kunnen geven, effectief en gedegen oordeelsvorming te kunnen doen en om meer diepgang aan je professionaliteit te geven bieden wij de training interculturele sensitiviteit.

Na afloop van deze training heb je theoretische kennis en praktische vaardigheden voor een goede omgang met mensen uit verschillende culturen. Je kunt hierdoor meer effectief werken in interculturele contacten en daardoor meer diepgang en plezier in je werk ervaren.

Programma

De training begint met een kennismaking en een verkenning van je leervraag van vandaag. Zijn er specifieke vragen of doelgroepen waar je vandaag aandacht voor wilt hebben?

In het ochtendgedeelte behandelen we de theorie rond het werken met cultuurverschillen. Hierbij kan desgewenst gefocust worden op de cultuurprofielen die binnen jouw werkgebied veel voorkomen. We hebben onder andere aandacht voor interculturele communicatie, gedragsbepalers van culturen en de fasen van culturele aanpassing.

Na de lunch vervolgen we de training met het ontwikkelen en vergroten van praktische vaardigheden op dit gebied. Middels opdrachten, praktijksimulaties en eventueel eigen casuïstiek ga je aan de slag met de theorie van de ochtend.

Wanneer

De training vindt plaats op maandag 13 november van 9.00-17.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum

Voor wie

De training is bestemd voor professionals die binnen hun functie contact hebben met mensen uit diverse culturen. De training wordt in opdracht van het Regionaal Leerhuis verzorgd door Wyzer Academie.

 

Het maximale aantal deelnemers voor deze training is reeds bereikt. Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Binnenkort

Training Cultuur- en traumasensitief werken

Donderdag 5 september 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Persoonsgebonden budget (PGB)

Maandag 16 september 2024 van 13.00-16.00 uur met aansluitend een borrel
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Masterclass (ambtelijk) opdrachtgeverschap

24 september, 15 oktober, 5 en 27 november 2024 van 9.00-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 en gemeentehuis in de regio
 • Regionaal Leerhuis

Training Schuldenherkenning

Maandag 30 september 2024 van 09.00-13.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training herkennen en bespreken problematisch middelengebruik bij ouders/opvoeders

Donderdag 3 oktober 2024 van 09.30-12.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

Maandag 7 en 21 oktober 2024 van 09.30-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis