Training over Beschermd Wonen. Wat is het en voor wie? En wat zijn de alternatieven voor het Beschermd Wonen?

De bijeenkomst wordt verschoven naar een nader te bepalen datum in januari 2021

voor inwoners, met gemeenten

Beperken introom en bevorderen uitstroom

Toelichting

De wachtlijsten en wachttijden voor het beschermd wonen zijn lang en worden steeds langer. Ondanks dat we spreken van zo lang mogelijk thuis wonen en zoveel mogelijk meedoen, lukt het ons niet om de druk op de 24 uursvoorziening Beschermd Wonen te laten afnemen.

En als de kwetsbare inwoners zo lang moeten wachten op het beschermd wonen, kunnen zij dit dan ook? Vanaf 2021 is de Wet langdurige zorg ook opengesteld voor mensen met een psychische stoornis. Wat weet jij daar eigenlijk van en wat is de relatie met het beschermd wonen?

Programma

In de ochtend staan de landelijke ontwikkelingen, wetten en regelgevingen – op het gebied van beschermd wonen – centraal.
In dit kader gaan we in gesprek met Rein van de Born, van het CIZ over de Wlz (GGz) en ook komt de landelijke toegankelijkheid ter sprake en andere relevante onderwerpen zoals beschermd wonen vanuit Justitie geïndiceerd.

Na de lunch gaan we in op het regionale aanbod en alternatieven voor beschermd wonen.
Ook het proces van aanmelding t/m plaatsing komt aan de orde.