Training Vroegsignalering overmatig gebruik alcohol, tabak en medicijnen bij volwassenen/ouderen

Donderdag 13 juni 2019

voor inwoners, met gemeenten

Geaccrediteerde training van 1 hele dag, bestaande uit 2 modules:

 • module 1 van 9.30-12.30 uur
 • module 2 van 13.30-16.30 uur

Deelnemers kunnen ook kiezen om alleen  de 1e module in de ochtend te volgen

Nb Een variant op deze training wordt op dezelfde dag over riskant genotmiddelengebruik bij jongeren gehouden.

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde. Eind 2019 start GGD Gooi en Vechtstreek daarom met een publiekscampagne voor volwassenen/ouderen (primaire doelgroep: 55-75 jarigen).

Ter voorbereiding op deze campagne biedt Jellinek trainingen aan om professionals te ondersteunen bij vroegsignalering van overmatig alcoholgebruik.

Overmatig alcoholgebruik kan ongemerkt overgaan van incidenteel gebruik naar gewoontevorming of problematisch gebruik. Daarnaast blijkt dat er vaak een grote samenhang is tussen overmatig gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. De ervaring leert dat de vraag om begeleiding/hulp moeilijk wordt gesteld en hulpverleners overmatig alcoholgebruik/medicijngebruik moeilijk kunnen herkennen. Niet alleen de schadelijke effecten op de eigen gezondheid, maar ook de effecten op de directe omgeving zijn groot.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld medewerkers van het sociaal plein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers en politiemedewerkers kunnen deelnemen aan de cursus.

Een variant op deze training wordt later in het jaar aan huisartsen en POH professionals aangeboden.

Data en tijden

De cursus wordt gegeven op 13 juni, en bestaat uit 2 modules. Deelnemers kunnen of alleen module 1 volgen, of zowel module 1 als 2. U moet dit aangeven bij de aanmelding.

Module 1: 9.30-12.30 uur: Vroegsignalering en Preventie.

Actuele kennis en informatie over risico’s van:

 • Overmatig alcoholgebruik
 • Tabaksgebruik
 • Overmatig medicijngebruik
 • De combinatie van deze middelen en aandachtsgebieden per doelgroep.
Module 2 (optioneel): 13.30-16.30 uur: Signaleren, bespreekbaar maken en ondersteuning.
 • Hoe herken je de signalen?
 • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning.
 • Oefenen: hoe maak je overmatig alcoholgebruik, tabaksgebruik, overmatig medicijngebruik bespreekbaar?

Accreditatie

Module 1

 • SKJ, Registerplein: 4 punten
 • ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Module 2

 • SKJ, Registerplein, ABAN, NAPA, NVBMH: 4 punten
 • LV POH GGZ: 3 punten

Binnenkort

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

Maandag 4 maart 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren

Donderdag 11 april 2024 van 09.45-16.45 uur
 • Nader te bepalen
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training Autisme

Maandag 15 april 2024 van 13.00-17.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naardenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B1

Donderdag 23 mei 2024 van 10.00-13.00 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis

Geaccrediteerde training complexe omgangsproblematiek en ouderonthechting B2

Donderdag 23 mei 2024 van 13.30-16.30 uur
 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis