Training Vroegsignalering overmatig gebruik alcohol, tabak en medicijnen bij volwassenen/ouderen

Donderdag 13 juni 2019

voor inwoners, met gemeenten

Geaccrediteerde training van 1 hele dag, bestaande uit 2 modules:

 • module 1 van 9.30-12.30 uur
 • module 2 van 13.30-16.30 uur

Deelnemers kunnen ook kiezen om alleen  de 1e module in de ochtend te volgen

Nb Een variant op deze training wordt op dezelfde dag over riskant genotmiddelengebruik bij jongeren gehouden.

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde. Eind 2019 start GGD Gooi en Vechtstreek daarom met een publiekscampagne voor volwassenen/ouderen (primaire doelgroep: 55-75 jarigen).

Ter voorbereiding op deze campagne biedt Jellinek trainingen aan om professionals te ondersteunen bij vroegsignalering van overmatig alcoholgebruik.

Overmatig alcoholgebruik kan ongemerkt overgaan van incidenteel gebruik naar gewoontevorming of problematisch gebruik. Daarnaast blijkt dat er vaak een grote samenhang is tussen overmatig gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. De ervaring leert dat de vraag om begeleiding/hulp moeilijk wordt gesteld en hulpverleners overmatig alcoholgebruik/medicijngebruik moeilijk kunnen herkennen. Niet alleen de schadelijke effecten op de eigen gezondheid, maar ook de effecten op de directe omgeving zijn groot.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten die regelmatig in contact komen met kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld medewerkers van het sociaal plein, schuldhulpverlening, openbare orde en veiligheid en medewerkers van wijkteams. Ook welzijnsmedewerkers en politiemedewerkers kunnen deelnemen aan de cursus.

Een variant op deze training wordt later in het jaar aan huisartsen en POH professionals aangeboden.

Data en tijden

De cursus wordt gegeven op 13 juni, en bestaat uit 2 modules. Deelnemers kunnen of alleen module 1 volgen, of zowel module 1 als 2. U moet dit aangeven bij de aanmelding.

Module 1: 9.30-12.30 uur: Vroegsignalering en Preventie.

Actuele kennis en informatie over risico’s van:

 • Overmatig alcoholgebruik
 • Tabaksgebruik
 • Overmatig medicijngebruik
 • De combinatie van deze middelen en aandachtsgebieden per doelgroep.
Module 2 (optioneel): 13.30-16.30 uur: Signaleren, bespreekbaar maken en ondersteuning.
 • Hoe herken je de signalen?
 • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning.
 • Oefenen: hoe maak je overmatig alcoholgebruik, tabaksgebruik, overmatig medicijngebruik bespreekbaar?

Accreditatie

Module 1

 • SKJ, Registerplein: 4 punten
 • ABAN, LV POH GGZ, NAPA, NVBMH: 3 punten

Module 2

 • SKJ, Registerplein, ABAN, NAPA, NVBMH: 4 punten
 • LV POH GGZ: 3 punten
Binnenkort
Te volgen op een zelf te bepalen moment vóór 30 september 2020 Diverse e-learnings over beperkingen die kunnen leiden tot verward gedrag (1.NAH, 2. LVB, 3. ASS)
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 14 september en maandag 28 september 2020 van 09.00 - 17.00 uur Geaccrediteerde cursus Youth Mental Health First Aid (YMHFA)
 • Maandag 14 september: Koninklijke Visio (Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen Maandag 28 september: Regio Gooi en Vechtstreek (Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 21 september en maandag 28 september van 14.00-16.00 uur Geaccrediteerde e-training actuele ontwikkelingen GGZ: wat speelt er in de GGZ tot 2021?
 • Online
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Nader te bepalen Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
 • Regionaal Leerhuis