Training vroegsignalering overmatig gebruik van alcohol volwassenen/ouderen 5 en 20 november 2019

Dinsdag 5 en woensdag 20 november 2019 van 17.30-21.00 uur (inclusief lichte maaltijd)

voor inwoners, met gemeenten

In Gooi en Vechtstreek is (overmatig) alcoholgebruik onder alle leeftijdsgroepen hoger dan het landelijk gemiddelde. Eind 2019 start GGD Gooi en Vechtstreek daarom met een publiekscampagne voor volwassenen/ouderen (primaire doelgroep: 55-75 jarigen).

Ter voorbereiding op deze campagne biedt de GGD in samenwerking met Jellinek trainingen aan om huisartsen en POH-S te ondersteunen bij vroegsignalering van overmatig alcoholgebruik.

Overmatig alcoholgebruik kan ongemerkt overgaan van incidenteel gebruik naar gewoontevorming of problematisch gebruik. Daarnaast blijkt dat er vaak een grote samenhang is tussen overmatig gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. Niet alleen de schadelijke effecten op de eigen gezondheid, maar ook de effecten op de directe omgeving zijn groot. De ervaring leert dat de vraag om begeleiding/hulp moeilijk wordt gesteld en dat het overmatig alcoholgebruik/medicijngebruik vaak moeilijk wordt herkend; verslaving is de psychische ziekte met de hoogste treatment gap. POH’ers GGZ kunnen  een belangrijke rol spelen in het signaleren en begeleiden van mensen met (beginnend) problematisch alcohol-, tabak, of overmatig medicijngebruik.

Doelgroep
POH-GGZ.

Nb. Een verkorte variant van deze training wordt op maandag 4 november aangeboden voor huisartsen en POH-S

Programma

Data & tijden
De cursus wordt gegeven op dinsdag 5 november van 17.30-21.00 uur (module 1) en woensdag 20 november van 17.30-21.00 uur (module 2).

Deelnemers kunnen of alleen module 1 volgen, of zowel module 1 als 2.
U moet dit aangeven bij de aanmelding.

De cursus is inclusief een lichte maaltijd.

Onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

Module 1: Vroegsignalering en Preventie
Actuele kennis en informatie over risico’s van:

 • Overmatig alcoholgebruik
 • Tabaksgebruik
 • Overmatig medicijngebruik

De combinatie van deze middelen en aandachtsgebieden per doelgroep.

Module 2 (optioneel): Signaleren, bespreekbaar maken en ondersteuning

 • Hoe herken je de signalen?
 • Verwijsmogelijkheden en ondersteuning.
 • Oefenen: hoe maak je overmatig alcoholgebruik, tabaksgebruik, overmatig medicijngebruik bespreekbaar?

Accreditatie
Module 1: LV POH GGZ: 3 punten
Module 2: LV POH GGZ: 3 punten

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis