Veilig Thuis – What’s in it for you?

Maandag 16 november van 14.00-17.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis?

Toelichting

Voor en door aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en kindermishandeling, worden er een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waar ingegaan wordt op een specifiek ondewerp en ervaringen uitgewisseld worden.  In de Week tegen Kindermishandeling staat Veilig Thuis centraal. Wat kan Veilig Thuis voor jou betekenen?

Programma

Tijdens deze netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling  krijg je antwoord op de vraag ‘Wat heb ik als professional aan Veilig Thuis? ‘.
Verwachtingen over en weer zullen besproken worden door middel van een interactieve sessie en concrete casuistiek waarin jouw vragen beantwoord worden.

Wanneer je een casus hebt, waarbij de rol van Veilig Thuis centraal staat, kan je die per mail inbrengen bij Catelijne van der Hoeven, vertrouwensarts bij Veilig Thuis, via c.vanderhoeven@veiligthuisgv.nl onder vermelding van “casus voor inhoudelijke netwerk HG 16 november 2020”.

Uiteraard ben je ook van harte welkom zonder ingebrachte casus.

Binnenkort

Maandag 12 september van 13.30-17.00 uur

Train de trainer workshop Eenvoudige communicatie

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 13 september van 09.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training Verward gedrag en oudere burgers

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 19 september van 13.00-16.30 uur en maandag 3 oktober van 13.00-16.30 uur.

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 22 september van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
E-learning: op eigen moment vóór 27 september 2022 en fysieke training: 27 september 2022 van 14.30-16.30 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij jongeren, zoals alcohol, tabak, cannabis en lachgas

 • Regio Gooi en Vechtstreek, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 3 oktober van 09.00-13.00 uur

Geaccrediteerde training LVB, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum
 • Regionaal Leerhuis