Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 11 oktober 2018, 16.00-17.30 uur

11 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Kinderopvang'

voor inwoners, met gemeenten

U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees hier de achtergrondinformatie.

Zodra het maximaal aantal inschrijvingen is ontvangen, is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar.

Binnenkort
Donderdag 25 juni 2020 Veilig Thuis – What’s in it for you?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Donderdag 25 juni 2020 Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
  • Café Aaltje, Herengracht 33, Weesp
  • Regionaal Leerhuis
Maandag 7 september en maandag 5 oktober van 13.00 - 17.00 uur Basistraining meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis