Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 16 oktober 2018, 9.30-11.00 uur

16 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Medisch/GGZ'

voor inwoners, met gemeenten

U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees hier de achtergrondinformatie.

Zodra het maximaal aantal inschrijvingen is ontvangen, is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar.