Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 18 oktober 2018, 16.00-17.30 uur

18 oktober 2018, 16.00-17.30 uur: cluster 'Onderwijs'

voor inwoners, met gemeenten

U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees hier de achtergrondinformatie.

Zodra het maximaal aantal inschrijvingen is ontvangen, is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar.

Binnenkort
Dinsdag 3 maart van 10.00 – 12.30 uur (incl. lunch) Netwerksessie Complexe Scheidingen: terugblik en conclusies
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
donderdag 5 maart 2020 van 12.00-17.00 uur In gesprek met elkaar over WMO en begeleiding, wanneer zet je wat in en waarom?
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 5 maart 2020 van 14.30-17.00 uur De Dienstenrichtlijn en gevolgen voor ruimtelijke voorschriften
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 19 maart 2020 van 13.30-16.30 uur Veilig Thuis – What’s in it for you?
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 9 april 2020 Positieve gezondheid en Anders denken en doen in Weesp
 • Nader te bepalen locatie in Weesp
 • Regionaal Leerhuis
Donderdag 16 april 13.30 – 16.30 uur Training fraude alertheid
 • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
 • Regionaal Leerhuis