Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2 oktober 2018, 9.30-11.00 uur

2 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Welzijn en zorg'

voor inwoners, met gemeenten

U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees hier de achtergrondinformatie.

Zodra het maximaal aantal inschrijvingen is ontvangen, is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar.

Binnenkort
Dinsdag 26 november 2019 van 19.00 - 20.30 uur, inloop vanaf 18.15 uur Spiegelbijeenkomst complexe echtscheidingen, wat gaat goed, wat kan beter?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november en 11 december van 09.30 - 13.00 uur Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
Woensdag 27 november 2019, 14.00-17.00 uur (inloop 13.30) Rol aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in de praktijk
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
donderdag 30 januari en 6 februari 2020 van 13.00-17.00 uur Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis