Voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 4 oktober 2018, 9.30-11.00 uur

4 oktober 2018, 9.30-11.00 uur: cluster 'Justitie'

voor inwoners, met gemeenten

U kunt zich hier aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lees hier de achtergrondinformatie.

Zodra het maximaal aantal inschrijvingen is ontvangen, is het aanmeldformulier niet meer beschikbaar.

Binnenkort
Woensdag 17 april 2019 van 9.30 - 12.30 uur Workshop: Hoe gaat het met jou?
  • Regiokantoor, Burg. de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis
23 mei t/m 20 juni 2019 Tweedaagse training 'Harrie helpt' (23 mei en 20 juni)
  • Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, 1404 GZ Bussum
  • Regionaal Leerhuis