Woensdag 25 september 2019: Workshop: Hoe gaat het met jou?

Woensdag 25 september 2019 van 9.30 - 12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

In gesprek met een kind of jongere over wat belangrijk is met de praatplaat Positieve Gezondheid

Een bijeenkomst van GGD Gooi en Vechtstreek i.s.m. het Regionaal Leerhuis 

Als je je zorgen maakt over een kind, ga je meestal in gesprek met kinderen en/of ouders over de  problemen, dingen die niet goed gaan. Maar wat maakt nu dat een kind weer gaat  stralen en vonken? Kan de kinder-praatplaat positieve gezondheid hier een goede ingang voor zijn?  En welke rol kan deze praatplaat hebben naast andere instrumenten die je als Ib-er,  jeugdconsulent, jeugdverpleegkundige of RBL medewerker gebruikt?

Op het jeugdpreventiecongres  van de regio, is de kinder-praatplaat positieve gezondheid gelanceerd en enthousiast ontvangen door de aanwezigen.  De gesprekstool is i.s.m. kinderen, ouders en deskundigen ontwikkeld door het IPH Institute for Positive Health (www.iph.nl ). In de regio is hij omgezet in een praatplaat die aansluit bij de wereld van kinderen.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de achtergrond, maar vooral ook met elkaar gekeken naar de mogelijke inzet van deze kindtool in je eigen werk, als intern begeleider.

De kinder-praatplaat positieve gezondheid, sluit aan bij de beweging in de gezondheidszorg  en ook in het onderwijs om de mens met zijn talenten en mogelijkheden centraal te stellen, naast of i.p.v. zijn beperkingen en problemen. Bij volwassenen wordt door diverse partijen (o.a. Welzijn, Huisartsen, POH,  Ouderenzorg) al enthousiast gewerkt met de praatplaat Positieve Gezondheid.

Programma

  • Opening en kennismaken met elkaar
  • Inleiding kind centraal, anders kijken naar gezondheid, beperkingen en talenten
  • Toelichting achtergrond kinder-praatplaat positieve gezondheid
  • In gesprek met elkaar over de praatplaat in relatie tot andere instrumenten die je als professional hebt.