Workshop: Hoe gaat het met jou?

Woensdag 17 april 2019 van 9.30 - 12.30 uur

voor inwoners, met gemeenten

In gesprek met een kind over wat belangrijk is met de praatplaat Positieve Gezondheid

Een bijeenkomst van GGD Gooi en Vechtstreek i.s.m. het Regionaal Leerhuis en Unita

Als je je zorgen maakt over een kind, ga je meestal in gesprek met kinderen en/of ouders over de  problemen, dingen die niet goed gaan. Maar wat maakt nu dat een kind weer gaat  stralen en vonken? Kan de kinder-praatplaat positieve gezondheid hier een goede ingang voor zijn?  En welke rol kan deze praatplaat hebben naast andere instrumenten die je als Ib-er gebruikt?

Op het jeugdpreventiecongres  van de regio, is de kinder-praatplaat positieve gezondheid gelanceerd en enthousiast ontvangen door de aanwezigen.  De gesprekstool is i.s.m. kinderen, ouders en deskundigen ontwikkeld door het IPH Institute for Positive Health (www.iph.nl ). In de regio is hij omgezet in een praatplaat die aansluit bij de wereld van kinderen.

In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de achtergrond, maar vooral ook met elkaar gekeken naar de mogelijke inzet van deze kindtool in je eigen werk, als intern begeleider.

De kinder-praatplaat positieve gezondheid, sluit aan bij de beweging in de gezondheidszorg  en ook in het onderwijs om de mens met zijn talenten en mogelijkheden centraal te stellen, naast of i.p.v. zijn beperkingen en problemen. Bij volwassenen wordt door diverse partijen (o.a. Welzijn, Huisartsen, POH,  Ouderenzorg) al enthousiast gewerkt met de praatplaat Positieve Gezondheid.

Programma

 • Opening en kennismaken met elkaar
 • Inleiding kind centraal, anders kijken naar gezondheid, beperkingen en talenten
 • Toelichting achtergrond kinder-praatplaat positieve gezondheid
 • In gesprek met elkaar over de praatplaat in relatie tot andere instrumenten die je als IB-er hebt.

Binnenkort

Woensdag 5 april van 13.00-17.00 uur

Geaccrediteerde training ‘Ervaar LVB’, inclusief ervaringscircuit

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Muiderberg- en Muidenzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
E-learning op eigen moment vóór 13 april 2023 en fysieke training op donderdag 13 april van 14.00-16.00 uur

Geaccrediteerde training vroegsignalering (riskant) middelengebruik bij volwassenen en jongeren

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Vrijdag 21 april van 10.00-13.00 uur

Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden-en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 8 en 15 mei van 10.30-17.00 uur

Geaccrediteerde training Mental Health First Aid

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis
Maandag 12 juni 2023 van 13.00-17.00 uur en dinsdag 4 juli van 13.30-17.30 uur

Training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80 (Naarden en Muiderbergzaal, begane grond)
 • Regionaal Leerhuis
Dinsdag 3 en woensdag 18 oktober van 09.30-13.00 uur

Training Beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht

 • Regiokantoor Bussum, Burgemeester de Bordesstraat 80
 • Regionaal Leerhuis