Workshop ouderverstoting na (vecht)scheiding

Dinsdag 14 november van 10.00-13.00 uur

voor inwoners, met gemeenten
Toelichting

Bij vechtscheidingen komt het regelmatig voor dat het contact van een kind met een ouder verbroken wordt, zgn. ouderverstoting of ouderonthechting. Ouderonthechting: een proces waarbij na scheiding en onder bepaalde omstandigheden een gezonde hechtingsband van het kind met een ouder schijnbaar beschadigt of verbreekt.

Programma

Tijdens de 3 uur durende workshop worden de signalen van ouderonthechting op een interactieve wijze met de deelnemers doorgenomen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de achtergrond van ouderonthechting/of de interventies die ouderonthechting kunnen doen keren (in samenspraak af te stemmen). In het laatste uur wordt een aangeleverde casus besproken.

Datum en tijd

De workshop vindt plaats op dinsdag 14 november van 10.00-13.00 uur.

Locatie

De training vindt plaats op het Regiokantoor, Burgemeester de Bordesstraat 80, Bussum